•    User :

     Pass :
   
   
  OA·情報通信
   
  從大型塑料制品到小型精密的各類注塑產品。
   
   

  映像·音響
   作為塑料制品的生產商,貫徹從成形到組裝的連續性生產體制。
       
   

  住宅關連
   用高新技術進行商品開發、生產和品質管理。
   
   
  ITAMI PLASTIC(CHANGSHU) CO.,LTD © 2004-2009 All Rights Reserved     蘇ICP備05026662
  主播资源福利